Ett avsked…

Ett avsked låter värre än andra saker, ett adjö är för en del ett avslut på något. Jag säger mer tack och hejdå, ett sorts avsked med inte avskedad. Mina två senaste års erfarenheter från skolans värld… Sammanfattas ganska bra Angus och Julia Stone’s låt the Beast.

Pack up your things

Your work here is done

A slave to the beast

No mercy with time

No mercy with time

They brand you with the fire,

Then push you into the sun.

They want the free land to expire,

They want everyone to be numb.

Don’t be running late, are you on time today?

Annonser

Wikispaces [wikis]

Jag kom i kontakt med wikispaces 2009/2010. Har sen dess skapat och administrerat fler än 15 wikis.

wiki_1aSida

När jag arbetar med en wiki så slås jag av hur snabbt eleverna tar till sig uppgifterna, det blir mycket aktivitet. Det är något i formen eller…. när de arbetar. Är det något särskilt med arbetsuppgifterna? Nog är det så att uppgifterna säkert spelar in.

wiki_128_kommentarer

Ett tydligt tecken på att eleverna tar till sig arbetssättet är siffran 128. Klickar ni på bilden ser ni att det står 128 i en pratbubbla och det betyder att elever/deltagare har gjort 128 inlägg. Själva arbetssättet synliggör elevers lärande och…. I en wiki är det enkelt att skapa olika stödstrukturer för eleverna, ordlistor, anvisningar, checklistor mm.

Samlat omdöme från de elever som arbetat med wikispaces. I de grupper som jag arbetat med har ingen, än, varit negativ till att skapa wikis. Nedan hittar ni tre omdömen från elever…. Det första har jag skrivit ihop utifrån en intervju med eleven.

Det var kul, bra att göra något annat, man kunde då arbeta hemma m datorn
I början var det lite svårt att hitta, man var ovan och det kändes som ett krångligt utseende?
Det vore trevligt om det skulle kunna användas i flera ämnen…
Att arbeta med wikispaces är roligare än att bara sitta still, det blir roligare med internet.

Följande två är skriftliga omdömen som lämnats in av elever.

Jag tyckte att Wikis var ett roligt och bra sätt att arbeta på. Både för att det var roligt att få göra uppgifterna på datorn och man kunde kommentera de andra i klassens arbeten och dom kunde kommentera mitt eget arbete. Fördelarna med att jobba med Wiki var att det var enkelt att arbete hemifrån. Om man har skrivit ett inlägg om andra världskriget och tar med det man tycker är viktigast. Sen om någon annan i klassen skriver ett till inlägg om andra världskriget och tar med saker som han/hon anser är viktigare så kanske det är andra saker än vad jag hade med. Då kan ju jag läsa hans/hennes text och lära mig andra saker om Andra världskriget, saker som jag inte tog med i min text. Mina närmaste vänner tyckte också att Wikis var ett roligt sätt att arbeta med!

Jag tycker att det på wikispaces var ett bra och även roligt arbetssätt. I början var det lite knepigt att veta vad man skulle kommentera i de andras då man skulle få med kriterierna. Men utöver det var det väldigt roligt. Helst då man skulle skriva om crouisingen/biblioteken! Fördelarna med wikispaces var att det alltid fanns tillgängligt, och om man inte hann eller kunde göra det i skolan var det superenkelt att logga in hemifrån. Man behövde inte någon hjälp av dig eftersom uppgiften alltid stod klart och tydligt.

Jag och skolan…

Bjuder på ett utkast som legat och väntat  sen november 2013. Tycker att inlägget är lite passé för vi har haft en alldeles för lång debatt av nedskrivning av skola, lärare och elever. Inte minst när diverse PISA-saker dyker upp så skrivs skolan ner. Då är det lätt för nära och kära att racka ner på skolan, men jag väljer att se det som att problemet sitter inte i skolan, det är ett samhällsproblem!

Jag har ibland god lust att vräka ur mig en del okonstruktiva påståenden om svensk skola, inte för att jag tror att det finns just en svensk skola som enkelt kan sammanfattas, men jag har i alla fall funderat och resonerat utifrån mitt perspektiv i och utanför skolan.

Vi har en polariserad debatt som visar på den splittring eller uppdelning som finns kring synen på skolan.

Ett favorituttryck (nr1)

Vi får den skola som vi förtjänar eller vill ha!

Vad vill jag ha sagt med detta? Jo! Att alldeles för många kollegor och ickekollegor verkar ha en syn på vad som ska gälla i skolan:

  • 30 st i varje klass
  • Undervisning handlar om utlärande
  • Skriftliga omdömen för att främja lärande är av ondo
  • Omdömen eller tekniker för att främja lärande är av ondo

Vad är syftet med skolan? Vad säger SKOLLAGEN och LGR11? Nås dess intentioner genom nuvarande ordning?