Nu ringer det… bla varför!

Det finns flera anledningarna till podden och bloggen Nu ringer det… Bland annat så handlar det om att våga stöta och blöta sina funderingar från arbetet men även lyfta tankar och åsikter till ett allmänt plan bortom den enskilda utmaningen med ämne/grupp/elev. En annan anledning är att ta in andras (tyckare, förståsigpåare, proffs, politiker) åsikter och påståenden in i skolan för att diskutera dessa och i förlängningen förhålla sig till dessa på något sätt. Det kan handla om lokala politikers vision för skolan, riksdagsledamöters åsikter, forskares teser mm.

En ytterligare anledning kan formuleras ungefär så här

Vi vet inte, vi kan inte. men vi vill lära oss

En sak som vi försöker lära oss är att lägga upp podden på iTunes, det är nästa mål och vi hoppas kunna ”komma dit inom kort”. Vi skulle kunna prova använda bloggen Nu ringer det… men vi testar med det större bloggverktyget wordpress.

 

 

Annonser