Måste alla BFL:a?

Måste alla inom skolans värld anamma trenden kring formativ bedömning eller Bedömning för lärande (BFL) som det även kallas? Måste alla kollegor få det nedtryckt i halsen? Måste de ställa sig upp som i ett halleluja-tillstånd och sjunga dess lov? Nja… Kanske inte men man bör ta BFL på allvar och förhålla sig öppet inför det.

BFL kan förändra en del av din nuvarande lärarpraktik. Min åsikt är tillochmed sådan att om du inte ”berörs” av BFL samt därefter börjar reflektera över din undervisning så har du inte riktigt tänkt till. ( det blev tyvärr ingen positiv post idag…)

För mig betyder BFL, bl.a., ett synsätt för hur undervisning bör bedrivas. Jag har under flera år i grupp eller folksamling på arbetet pratat om att elever måste få tid till att misslyckas och inte såsom det ofta är nu att det finns ingen tid till att reparera ett misslyckat prov då klassen nu ska börja behandla andra saker. Men min insikt som jag försökt förmedla är att det är jag som lärare som måste styra över tiden så att eleven kan få misslyckad men även lyckas. Med detta menar jag att det är framförallt undervisningen som måste belysas och revideras för att eleverna ska kunna till sig undervisningen och nå målen. Om du som lärare planerar ett arbete och funderar på hur mycket tid som kan användas så är det tänkvärt att försöka kolla av elevens kunskapsutveckling efter ca 70-75% av tiden för att sen om det är nödvändigt lägga om undervisningen den sista selen då du vet vad en del elever har missat eller inte utvecklat. Personligen tror jag att ett tätare mjukt kontrollerande av elevens kunskapsutveckling måste göras tidigare än så och ofta.

#55

Annonser