2 ex på att följa och följa upp elevers kunskapsutveckling

Analogt: post it-lappar, kalla dem exit ticket eller exit sticker.

Digitalt: Edmodo, Answergarden, mm

 

Oavsett vilken form man väljer är det nog viktigt att tänka en gång extra över hur man ställer frågan eller frågorna till eleverna.

Som man ställer frågan får man svar…

 

 

Eller vad tror du?

Annonser