Tillämpad IT

För snart 10 år sedan började jag arbeta med en interaktiv skrivtavla i mitt undervisningsklassrum, märket var en Smartboard ifall någon är nyfiken. Jag kommer ihåg att en vän och ”kollega” i det sk utvidgade kollegiet hade beskrivit i positiva ord möjligheter och utmaningar i att använda denna nya teknik i skolan. Men att få information i den lilla kommunen var inte lika lätt som i den stora staden Göteborg. Hur som haver, jag fick möjligheten att utveckla mi undervisning med hjälp av en smartboard då jag hade elever som förhoppningsvis skulle klara av skolarbetet bättre med teknikens hjälp. Så, nu snart 10 år senare med en hel del erfarenhet av IT i skola har jag valt att läsa en kurs som handlar om det jag arbetat med. Rent krasst beror detta på att jag vill kunna visa upp meriter i forma v högskolepoäng, men samtidigt så får jag tänka om utifrån olika teorier vilket kommer att utveckla mitt synsätt och min praktik.


Studier vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet vt -16, kurs Tillämpad IT i skolan 7.5 HP.

Kursens mål är att den studerande skall utveckla kunskap och färdighet om hur IT kan användas i dagens och morgondagens skola. I kursen studeras i första hand samtida IT-baserade lärandestöd, t ex det flippade klassrummet. Den pedagogiska nytta diskuteras och relateras till lärarrollen genom praktiska arbetsuppgifter.

I kursen studeras hur IT kan användas för att stödja och utveckla lärprocesser, med särskilt fokus på praktiskt arbete. Kursens innehåll varierar delvis över tid men gör ett nedslag i teknologi och arbetsmetoder som är aktuella utifrån ett skolperspektiv, t ex surfplattor, platsbaserat lärande, digital portfolio och det flippade klassrummet.

Efter kursen förväntades jag kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva och exemplifiera hur IT kan användas för att stödja och utveckla lärande

Färdigheter och förmåga

  • identifiera och hantera och anpassa olika slags IT-stöd i pedagogisk praktik

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • värdera och problematisera IT-stött lärande

Jag vet inte vad eller varför, men jag är inte rädd för att utveckla min praktik eller mina synsätt på livet eller för den delen den undervisning jag bedriver. En fd kollega däremot var av ogrundad rädsla tveksam till utveckling vilket citat nedan visar

Jag vill inte bli av med hela whiteboardtavlan, det är därför jag inte vill ha en smartboard…

Denna sida är underuppbyggnad då jag tänker fylla den med information från den kurs jag läser…

Annonser