Uppgift 2

Denna uppgift introducerar podsändningar, eller podcasting. Ditt uppdrag blir att skapa en ljudfil i podcastvänligt format (vi håller oss till .mp3) samt prova en metod för att göra ljudfilen prenumererbar, dvs publicera ljudfilen som en podcast. Din podcast ska göras tillgänglig på lämpligt forum.

Framsida Podcast

Podcast – Uppgift 2

PDF org iBooks Author

Annonser